Languages:          

SoftNavigator.com    Ściągnij DBX Backup 1.4 

  DBX Backup  ::  Instrukcja naprawy plików Outlook Express DBXJak naprawić funkcje Outlook Express i odzyskać wszystkie moje wiadomości i foldery?

  1. Zanim przystąpimy do naprawy funkcjonalności programu Outlook Express, należy odnaleźć i zapisać kopie zapasowe wszystkich plików dbx w których Outlook Express magazynuje wiadomości. W tym celu należy użyć funkcji odnajdywania plików dbx, dostępnej w programie Dbx Backup.

  2. Następny etap to reinstalacja programu Outlook Express. Ponieważ Outlook Express jest częścią systemu operacyjnego Windows, najprostszą metodą jego naprawy jest uruchomienie systemu Windows w trybie Repair mode. Można również ściągnąć samodzielny plik Outlook Express ze stron Microsoft i zainstalować go osobno.

  3. Jeżeli nowozainstalowany Outlook Express uruchamia się poprawnie, sprawdz czy zapisane w archiwach dbx dane sa przez niego odczytywane.

  4. Jeżeli foldery są widoczne ale nie zawierają wiadomości lub widoczna jest tylko ich część, należy odzyskać wiadomości z kopii zapasowych plików dbx wykorzystując funkcję odzyskiwania wiadomości z plików dbx, a następnie przywróć je w programie Outlook Express.Languages:

English 

How to Repair Outlook Express and Recover all my message folders?

French 

Comment réparer Outlook Express et récupérer tous mes dossiers de messages ?

Dutch 

Hoe Outlook Express herstellen en al mijn boodschapmappen terugkrijgen?

Italy 

Come Ripristinare Outlook Express e Recuperare tutte le cartelle messaggi?

Spain 

Accede a tu casilla de correos despues de cualquier falla en el sistema con DBX Backup
Copyright 2000-2012 GEO Ltd   
Wszelkie prawa zastrzeżone   
 
   

[Znaleźć pliki dbx]   
  [Zrobić kopię zapasową plików dbx]   
  [Przywrócić wiadomości do Outlook Express]   
  [Odzyskać wiadomości z plików dbt]   
  [Naprawić uszkodzoną skrzynkę pocztową Outlook Express]   
  [Naprawić Outlook Express i odzyskać wszystkie foldery pocztowe]   
  [Outlook Express odmawia odczytania skrzynki pocztowej?]   
 


Produkty

  MailNavigator

  AlphaBrowser

  DBX Backup

  Download   Analyzer


Ściąganie

Rejestracja

Pomoc 
techniczna